Zpracování místní energetické koncepce města Týnec nad Sázavou

Veřejná zakázka na služby

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 13. 2. 2023 do 13:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Zpracování místní energetické koncepce města Týnec nad Sázavou“ [PDF 705.48 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 3.06 MB] 

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení [PDF 601.98 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 544.19 kB] 

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy PORSENNA ENERGY s.r.o., se sídlem: Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4, IČ: 05457670.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 390 000,00 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 533.35 kB] 

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 390 000,00 Kč.