Pecerady-hřiště - rekonstrukce chodníků a autobusových zastávek II

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: v realizaci

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 09.04.2024 do 13:30 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky „Týnec nad Sázavou - Pecerady-hřiště - rekonstrukce chodníků a autobusových zastávek II“  [PDF 604.03 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 14.17 MB] 

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 494.92 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 385.13 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy BENESOLAR s.r.o. se sídlem Syllabova 57, 257 51 Bystřice IČ: 26753421.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 3 296 797,00 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 2.64 MB]