Dokumentace - intenzifikace ČOV

Veřejná zakázka na provedení služby.

Stav zakázky: dokončena

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 19.3.2012 do 12:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Zadávací dokumentace - Projektová dokumentace intenzifikace ČOV [ZIP 2.36 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 54.01 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 19.97 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy FIALA PROJEKTY s r.o., IČ: 28997450

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 300.000 Kč.

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 300.000 Kč.