Bezbariérový přístup

Veřejná zakázka na dodávku

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky do 26. 8. 2019 do 13 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Bezbariérový přístup do obřadní síně a zasedací místnosti na Městském úřadě Týnec nad Sázavou" [PDF 461.94 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 756.31 kB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 592.98 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 402.21 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy MANUS Prostějov, spol. s r. o., Za drahou 4332/4,796 87 Prostějov, IČ: 47900440.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH 589 000 Kč

Smlouva o dílo [PDF 1.27 MB]