Opravy chodníků

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 1. 4. 2019 do 9 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Výstavba a oprava chodníků, oprava oplocení v Týnci nad Sázavou“ [PDF 156.38 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 20.8 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 99.37 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 87.52 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy BENESOLAR s.r.o., se sídlem: K Nesvačilům 197, 257 51 Bystřice, IČ: 26753421.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 2 633 593,10 Kč.

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH 2 561 913,10 Kč.

Cena díla byla snížena na základě úpravy výkazu výměr dle skutečného zaměření stavby.

Smlouva o dílo [PDF 521.87 kB]