Snížení energetické náročnosti MŠ

Veřejná zakázka na stavební práce.

Stav zakázky: dokončena

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 28.6.2013 do 13:00 hodin na adrese AAA zakázky s.r.o., Vnoučkova 2008, 256 01 Benešov

Kontaktní osoba: Mgr. Šárka Hájková, + 420 603 525 970, hajkova@aaazakazky.cz

Výzva k podání nabídky [PDF 123.82 kB]

Zadávací dokumentace [PDF 128.76 kB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 86.08 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 67.33 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy SYPOS – STAVBY s.r.o. IČ: 61683043

Kompletní dokumentace veřejné zakázky je na Profilu zadavatele.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 7.960.895 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 1.33 MB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 7.960.895 Kč.