Chrást zastávky

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 12.03.2020 do 08:30 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.
Výzva k podání nabídky „Chrást - autobusové zastávky podél silnice II/106“ [PDF 711.76 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 2.79 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 667.79 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 581.12 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy B E S s.r.o. se sídlem Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ 43792553.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 2 296 409,29 Kč.

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 2.293.909,29 Kč. Cena díla byla snížena z důvodu nerealizace těchto položek – DÚR, DSP, inženýrská činnost zajištění DÚR, DSP, ADP, TDI.

Smlouva o dílo [PDF 2.75 MB]

Dodatek č. 1 [PDF 525.88 kB]