O projektu

Co je Zdravé město?

Město Týnec nad Sázavou se může pyšnit titulem „Zdravé město“, což je značka kvality. Jsme členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2016 a dodržujeme pravidla pro Zdravá města, která jsou certifikována Organizací spojených národů a Mezinárodní zdravotnickou organizací. Zdravé město ale není jen o „zdraví“ obyvatel.

logo zdravé město

K hlavním úkolům Zdravého města patří

  • zapojování místní veřejnosti, škol, spolků i podnikatelů do dění ve městě a do jeho rozvoje
  • zjišťování kvality života a zdraví obyvatel a jeho následné zlepšování
  • strategické řízení rozvoje města. Spolupracujeme s ostatními městy, sdílíme příklady dobré praxe, vzájemně se inspirujeme

A to, že je Týnec nad Sázavou na dobré cestě, značí ocenění ŠAMPION Zdravých měst, obcí a regionů za rok 2023. Prestižní titul ŠAMPION jsme za rok 2023 získali poprvé.

Aktivity Zdravého města Týnec 

Zdravé město Týnec, člen NSZM

Co je místní Agenda 21?

Rádi bychom, aby obyvatelé Týnce žili kvalitně, ale nechceme hospodařit na úkor budoucích generací týneckých obyvatel. A k tomu jsou nastavena pravidla hodnocení místní Agendy 21 pod Ministerstvem životního prostředí. Místní Agenda 21 představuje nástroj pro zavádění udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Jedná se o proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a zapojování veřejnosti zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech. Právě v tomto systému jsme v listopadu 2023 pokročili do prestižní kategorie B (druhé nejvyšší). Hodnocení A nebo B získalo pouze 16 měst a obcí v republice. 

Týnec nad Sázavou se ztotožňuje s myšlenkou, že je městem pro všechny generace a spolu s Vámi veřejnou správu mění ve veřejnou službu. To znamená, že Váš názor má sílu. Všechna důležitá rozhodnutí řeší spolu s Vámi, občany, formou komunitního plánování, pravidelného setkávání s veřejností, diskuzemi nad většími investicemi či strategickým plánem.

Místní Agenda 21