Hrad a muzeum

Městské muzeum Týnec nad Sázavou

Nádvoří Adama Hodějovského 48
257 41 Týnec nad Sázavou

Telefon: 317 701 051
Mobil: 608 971 312
E-mail: muzeum@kctynec.cz
www.hradtynec.cz
Facebook
Instagram

Historie muzea

V době první světové války po roce 1914 vznikl v Týnci spolek „Sdružení studujících“ s cílem povzbudit kulturní dění v obci. Jeho program zahrnoval mimo jiné i založení místního muzea. Poválečné dění po roce 1918 v zemi však přineslo do života lidí mnohé změny a spolek byl následně rozpuštěn.

Po ukončení německé okupace Československa v roce 1945 se v zemi začínají znovu obnovovat staré zvyky a tradice, a právě jedna taková tradiční návštěva týneckých na pouti v nedalekých Netvořicích vrátila do Týnce myšlenku studentů z doby prvé světové války – založit městské muzeum. Návštěva byla hozenou rukavicí. Aktivizovala se činnost týneckých občanů zajímajících se o historii města a připojili se k nim i někteří z členů bývalého studentského sdružení. Úkol vybudovat městské muzeum si vzal za své vlastivědný kroužek při místní osvětové besedě. Předsedou kroužku byl zvolen učitel Josef Topič, členy se stali další učitelé týnecké školy Bučina, Reitinger a Šafrata, dále to byli Václav Stejskal, František Šípek, místní farář Jindřich Juráš a z Prahy MUDr. Maxera. Odborný dohled nad přípravami převzal Dr. Tywoniak z okresního muzea v Benešově, materiální a finanční zajištění si vzal na starost sám předseda místního národního výboru Jan Lomoz společně s tajemníkem MNV Ladislavem Fulínem. Bylo stanoveno, že muzeum ponese název „Pamětní síň pro Týnec a okolí“.

Občané Týnce pochopili výzvu vlastivědného kroužku a začali pomáhat s přípravami. Po více jak čtyřiceti letech od vyslovení myšlenky sdružením studujících se v budově čp. 48 dne 1. května 1959 otevírá veřejnosti týnecké muzeum. Získané exponáty od občanů byly doplněny souborem týnecké kameniny zapůjčené z depozitáře zámku Konopiště, historií brodecké přádelny a vzorníky jejích výrobků. Je třeba připomenout neúnavné práce a zásluhy o chod muzea pana Václava Stejskala, účetního týnecké slévárny Metaz. Vedl veškerou muzejní evidenci, staral se o přírůstky kameniny a začal sbírat a dokumentovat předměty, potvrzující pravěké osídlení Týnecka. Uspořádání expozic provedli manželé Velichovi z Prahy, trávící své letní dovolené v nedalekém Chrástu. Do Týnce je přivedl učitel Bučina, který se stal v novém muzeu fundovaným průvodcem a nadšeným vykladatelem týnecké historie. Tuto funkci vykonával i v době, kdy zchátralá budova muzea musela být pro návštěvníky uzavřena a k prohlídkám zůstala pouze románská rotunda s gotickou věží. V roce 1983 byla uzavřena prvá muzejní místnost a od roku 1986 muzeum celé. 

Opravy přicházejí až s nástupem nového starosty města Miroslava Berky po listopadové revoluci v roce 1989 a od roku 1994 byla budova téměř schopna muzejního provozu. Pro nového starostu Zdeňka Březinu zůstal úkol vše dokončit. Pracovnice okresního muzea paní Dr. Váňová zpracovala libreto a vybrala v Národním muzeu v Praze z jeho depozitáře reprezentativní kolekci týnecké kameniny. Byl vypracován nový muzejní řád a po deseti letech dne 1. května 1996 bylo muzeum znovu slavnostně otevřeno. Městské muzeum od doby nového otevření začalo plnit i jiná kulturní a vzdělávací poslání. V muzejní galerii se konají výstavy, v areálu hradu pak v průběhu roku různé kulturní a historické akce. V muzeu najdete nyní archeologickou sbírku a stálou expozici Týnecké kameniny.

Románská rotunda a hrad

Nejstarší písemná zpráva o existenci Týnce a týneckého hradu je z roku 1318 a zachovala se ve zlomku bývalých soudních spisů tzv. půhonných desek. Archeologické nálezy, objevené při výzkumu v týneckém hradním nádvoří v letech 1969–1974 a další nálezy v okolí Týnce (např. slovanské pohřebiště na Brodcích z 8. až 9. století aj.) ukázaly, že tato oblast byla osídlena již v 8. až 10. století. V 11. století zde byl postaven nejprve dřevěný a později kamenný hrad s románskou rotundou, která je nejstarší dochovanou stavební památkou v Týnci. Gotická věž nyní slouží i jako rozhledna.

Kolonie netopýra velkého

Při návštěvě týneckého hradu máte jedinečnou možnost seznámit se s jeho pozoruhodnými obyvateli. Předposlední podlaží hradní věže totiž obývá letní kolonie netopýra velkého.