Přístavba ZŠ Týnec II

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno a převzato

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 31. 1. 2018 do 9 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Zabezpečovací práce na přístavbě ZŠ Týnec nad Sázavou II. etapa“ [PDF 456.48 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 68.55 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 103.14 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 79.12 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Fastav Bau, s.r.o., se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2, IČ: 27078141.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Konečná cena díla bez DPH je 4 752 114,76 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 180.26 kB]