Vodovod C1, C36 - Jílovská ulice

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 22.5.2015 do 12:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Týnec nad Sázavou - rekonstrukce vodovodního řadu C1, C36 - Jílovská ulice" [PDF 116.82 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 7.49 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 75.04 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 51.41 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy LAROS, s. r. o., IČO: 49826514

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 2 639 615 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 0.99 MB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 2 639 615 Kč.