Bezbariérový vstup MěÚ

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 23. 9. 2015 do 12:30 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky "Bezbariérový vstup na Městský úřad v Týnci nad Sázavou" [PDF 112.22 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 58.27 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 73.94 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 51.79 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy SYPOS-STAVBY s.r.o, IČ: 616 83 043.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 2 834 211 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 2.04 MB]

Dílo bylo dokončena a převzato. Skutečně uhrazená cena 2 876 959,44 Kč bez DPH. Změna ceny smluvní a fakturované je dána větším rozsahem prací. Jednotkové ceny byly dodrženy.

Dodatek č. 1 [PDF 41.72 kB]

Dodatek č. 2 [PDF 128.93 kB]