Obnova místní komunikace Krusičanská

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 27.07.2022 do 13:00 hodin na podatelnu městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Obnova místní komunikace Krusičanská“ [PDF 706.6 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 71.82 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 608.96 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 402.48 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy BES s.r.o., se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 4 249 170,61 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 495.02 kB]

Z důvodu administrativního pochybení, kdy slepý výkaz výměr předkládaný soutěžitelům, obsahoval chybu spočívající v absenci součtového vzorce v kapitole 16 u bodů č. 5-9 výkazu výměr, v důsledku čehož došlo k tomu, že ve výkazu výměr na uznatelné náklady nebyly naceněné položky v kapitole 16 pod body č. 5-9 „Přemístění výkopu“ v celkové výši 88.383,08 Kč bez DPH zahrnuty do součtu celkových uznatelných nákladů, a to přesto, že byly zhotovitelem naceněny. Celkové uznatelné náklady jsou správně ve výši 4 087 370,87 Kč bez DPH. Celková cena díla (uznatelné a neuznatelné náklady) tak správně činí 4 337 553,69 Kč bez DPH.

Dodatek č. 1 [PDF 649.44 kB] (zřejmá nesprávnost)