Workoutové hřiště

Workoutové hřiště v Týnci nad Sázavou

Veřejná zakázka na dodávku.

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 06.05.2021 11:45 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Workoutové hřiště v Týnci nad Sázavou“ [PDF 494.47 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list  [ZIP 905.63 kB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 554.2 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky  [PDF 440.07 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Workout Europe, s.r.o., se sídlem: Prorektorská 662/2, 108 00, IČ: 61683043.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 383.573,31 Kč.

Smlouva o dílo  [PDF 4.47 MB]

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 383.573,31 Kč.