Komunikace v Krusičanech

Veřejná zakázka na dodávku stavby.

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 14. 5. 2013 do 12:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Krusičany – oprava povrchu komunikace" [PDF 72.65 kB]

Dokumenty a výkaz výměr [ZIP 772.42 kB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 66.93 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 50.25 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy BES s.r.o., IČ: 43792553

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 438.548,60 Kč.

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 438.548,60 Kč.