Rekonstrukce balkonů dvou bytových domů

Rekonstrukce balkonů dvou bytových domů

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 13.03.2023 do 13:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Rekonstrukce balkonů dvou bytových domů“ [PDF 518.24 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 15.23 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení [PDF 585.96 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 443.91 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy BENESOLLAR s.r.o., se sídlem: Syllabova 57, 257 51 Bystřice, IČ: 26753421.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 2 205 840,40 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 609.9 kB]

Dodatek č. 1 [PDF 0.91 MB]

Dodatek č. 2 [PDF 698.63 kB]

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 3 422 618,01 Kč.