Sociální zařízení na ZŠ

Veřejná zakázka na stavební práce.

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 27.04.2020 do 09:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Rekonstrukce sociálních zařízení na ZŠ“ [PDF 715.69 kB] [PDF 701.33 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 605.32 kB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 632.35 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 484.9 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy SYPOS-STAVBY, s.r.o., se sídlem: U Trati 118, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČ: 61683043.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 582.216,22 Kč.

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 582.216,22 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 1.65 MB]