Akumulační komory na ÚV v Peceradech

Veřejná zakázka na stavební práce.

Stav zakázky: dokončena

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 4. 7. 2013 do 12:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Sanace železobetonových konstrukcí akumulační komory pitné vody - úpravna vody Pecerady" [PDF 86.84 kB]

Dokumentace a krycí list [ZIP 7.42 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 73.86 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 49.6 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Vladimír Stuchl, IČ: 10255699

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 1.044.795 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 252 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 1.044.795 Kč.