Víceúčelové hřiště

Veřejná zakázka na stavební práce.

Stav zakázky: dokončena

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 17. 7. 2013 do 15:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Víceúčelové hřiště s polyuretanovým povrchem" [PDF 98.43 kB]

Dokumentace, krycí list, výkaz výměr, smlouva o dílo [ZIP 1.89 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 67.12 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 49.19 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Linhart spol. s r.o., IČ: 47052121

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 1.750.563 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 612.31 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 1.739.563 Kč.