Veřejné osvětlení Týnec nad Sázavou – 2023

VO Týnec nad Sázavou – 2023

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: v realizaci

Výzva k podání nabídky [PDF 325.53 kB]

Termín pro podání nabídky: do 17.01.2024 do 09:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky „VO Týnec nad Sázavou – 2023“ [PDF 325.53 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 10.92 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 362.46 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 251.64 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4, IČ: 25751018.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 5.929.500,00 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 219.59 kB]