Tenisový klub Týnec

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 22. 2. 2018 do 9 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Tenisový klub Týnec nad Sázavou“ [PDF 456.8 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 29.65 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 103.53 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 78.59 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy SYPOS-STAVBY s.r.o., se sídlem: U Trati 118, 257 41 Týnec nad Sázavou, IČ: 61683043.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 2 731 483,00 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 506.88 kB]

Dílo bylo dokončeno a zkolaudováno. Konečná cena díla bez DPH 2 731 483,00 Kč.