Chrást nad Sázavou ČOV

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 30. 9. 2019 do 9 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky „Chrást nad Sázavou ČOV – intenzifikace na 800 EO“ [PDF 699.36 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 39.78 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 593.57 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 398.19 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy PSN & DS a.s. se sídlem Hlinky 505/118, Pisárky, 603 00 Brno, IČ: 04377036.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 5 960 960,00 Kč.

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 5.911.634,72 Kč. Cena díla byla snížena z důvodu změny těžitelnosti výkopů, změny množství bourání betonových konstrukcí, nerealizací položky odstranění živice (živice v bouraných částech nebyla).

Smlouva o dílo [PDF 12.81 MB]

Dodatek č. 1 [PDF 2.53 MB]

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 5.911.634,72 Kč. Cena díla byla snížena z důvodu změny těžitelnosti výkopů, změny množství bourání betonových konstrukcí, nerealizací položky odstranění živice (živice v bouraných částech nebyla).