MŠ v přírodním stylu

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 3.7.2015 do 12:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou<

Výzva k podání nabídky "MŠ v přírodním stylu Týnec nad Sázavou" [PDF 245.92 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 7.51 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 127.45 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 51.33 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy SARAHS associates s.r.o., IČO: 03273661

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 1 038 983 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 0.99 MB]

Dodatek č. 1 [PDF 98.98 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Skutečně uhrazená cena 1 031 265 Kč bez DPH. Změna ceny smluvní a fakturované je dána menším rozsahem prací. Jednotkové ceny byly dodrženy.