Veřejné toalety

Veřejná zakázka na stavební práce.

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 30.6.2014 do 12:15 hodin na adrese K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Výstavba veřejných záchodů v Týnci nad Sázavou" [PDF 109.71 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 17.74 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 77.99 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 61.55 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy SYPOS – stavby s.r.o., IČ: 61683043

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 789 603 Kč

Smlouva o dílo [PDF 582.6 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 811 020,91 Kč

Rozdíl mezi cenou smluvní a fakturovanou je dán změnou použitého materiálu, která byla odsouhlasena při stavbě.