Karkulčin háj

Veřejná zakázka na dodávku

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 11. 6. 2018 do 13 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky "Karkulčin háj - pořízení mobiliáře, herních a cvičebních prvků II" [PDF 136.4 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 7.36 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 101.85 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 78.24 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy SARAHS associates s.r.o., se sídlem: M. Kudeříkové 1575, 256 01 Benešov, IČ: 032 73 661.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Dodatek č. 1 prodlužuje termín realizace.

Cena díla bez DPH je 805 000,00 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 379.83 kB]

Dodatek č. 1 [PDF 211.08 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH 805 000,00 Kč.