Sanace sesuvu půdy v Chrástu

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 27.10.2014 do 10:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

 

Výzva k podání nabídky zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách „Zpracování projektové dokumentace k sanaci sesuvu půdy v Chrástě nad Sázavou“ [PDF 115.56 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 3.26 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 101.61 kB]

Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 63.15 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy GEOSYNTETIKA s. r. o., IČ: 25100009

Průběh zakázky

Plnění bude provedeno na základě objednávky.

Cena díla včetně DPH je 300.443 Kč.

Objednávka [PDF 80.28 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla vč. DPH je 300.443 Kč.