Most v Čakovicích

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 7.5.2015 do 12:30 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky "Rekonstrukce mostu v Čakovicích na komunikaci č.123u" [PDF 107.95 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 7.24 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 72.86 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 51.62 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy B E S, s. r. o., IČO: 43792553

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 559 602,61 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 1.11 MB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 559 602,61 Kč.