Přeložky a opravy chodníků

Veřejná zakázka na stavební práce.

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 30.6.2014 do 12:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Přeložky a opravy chodníků v Týnci nad Sázavou" [PDF 95.11 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 1.35 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 712.74 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 64.42 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy František Málek, IČ: 14459205

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 893 371 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 371.94 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 914 121 Kč.

Rozdíl mezi cenou smluvní a fakturovanou je dán skutečnou výměrou překládaných chodníků, která byla odlišná od plánované překládky.