Digitalizace dokumentů – HW a SW

Veřejná zakázka na dodávku zboží

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 2.6.2015 do 09:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Digitalizace dokumentů – HW a SW" [PDF 211.16 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 1.97 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 167.41 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 144.88 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy 6 PLUS, spol. s r.o., IČO: 18595715

Průběh zakázky

Kupní smlouva byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena dodávky bez DPH je 1 118 814 Kč.

Kupní smlouva [PDF 1.4 MB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 1 118 730 Kč

Rozdíl mezi smluvní cenou a fakturovanou je dán změnou počtu ocelových záslepek u stojanu rozvaděče.

Dodatek č. 1 [PDF 1.02 MB]