Sanace sesuvu půdy v Chrástu

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 13. 7. 2016 9:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Sanace sesuvu půdy v Chrástě nad Sázavou". [PDF 115.17 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 18.46 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 79.36 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 53.35 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy DIOSTAV s.r.o., se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 014 14 551.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 1 803 515,00 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 1.31 MB]

Dodatek č. 1 [PDF 329.29 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH 2 618 573,96 Kč. Cena byla navýšena z důvodu zjištění odchylek ve složení podloží stavby. Jednotkové ceny byly dodrženy.