Vozidlo pro MP

Veřejná zakázka na dodávku

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 06.10.2017 v 10:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Nové služební vozidlo pro Městskou policii Týnec nad Sázavou" [PDF 340.88 kB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 79.73 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 80 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy VEROLD Benešov, spol. s r.o., se sídlem Červené Vršky 1490, 256 01 Benešov, IČ: 47534826

Průběh zakázky

Kupní smlouva byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení. Cena dodávky bez DPH je 430 965,00 Kč.

Kupní smlouva [PDF 75.8 kB]

Dodávka byla dokončena a převzata. Konečná cena díla bez DPH 430 965,00 Kč.