Ochrana osobních údajů

Dne 25. 5. 2018 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o jejich volném pohybu. Tímto dnem se obecné nařízení stalo bezprostředně účinné a aplikovatelné ve všech členských státech EU a všechny obce jsou povinny plnit povinnosti s tím související.
 
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen OOÚ), často označované jako GDPR (General Data Protection Regulation), představuje komplexní právní úpravu. Předmětem ochrany je hodnota soukromí fyzické osoby v podobě jeho aspektu, kterým jsou osobní údaje (dále jen OÚ). Obecné nařízení chce odstranit napětí mezi potřebou svobodné výměny informací a ochranou osobních informací jednotlivce v tzv. digitálním věku. Činí tak vytvořením jednotných a účinných evropských pravidel při zpracování OÚ fyzických osob.

Právní úprava OOÚ se bude i nadále vyvíjet, což do jisté míry souvisí s neustálým vývojem nových technologií.


Zpracování osobních údajů na tomto webu

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR")

I. Správce osobních údajů

Městský úřad Týnec nad Sázavou
K Náklí 404
257 41  Týnec nad Sázavou
IČO: 00232904

Kontaktní údaje na správce:
Ing. Miloš Albl
telefon: 725 774 188
e-mail: albl@mestotynec.cz

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů:
JUDr. Vladimír Krejčík
telefon: 222 513 170
e-mail: gdpr@mestotynec.cz

II. Typ osobních údajů

Osobní údaje návštěvníků www stránek:

jméno, příjmení,
e-mailová adresa,
telefonní číslo,
IP adresy zařízení, ze kterých navštěvuje stránky nebo odesílá emaily.

III. Účel zpracování

Osobní údaje jsou zpracovávány pro zajištění chodu webových stránek. Údaje neslouží k marketingovým účelům a jsou neveřejné. Všechny osobní údaje jsou zpracovány v zákonném titulu „oprávněný zájem", protože jsou nezbytné k zajištění chodu služby. Proti tomuto můžete vznést námitku u Správce.

Jaké údaje se zpracovávájí:

Anketa
IP adresa, která slouží k zamezení opakovaného hlasování v anketě. Odpovědi v anketě se neukládají,

Kontaktní formulář
jméno a kontaktní údaje (emailová adresa nebo telefonní číslo), které slouží k odpovědi na dotaz. Tyto údaje se neukládají do systému webových stránek, ale využívají se pro generování zprávy a odeslání emailu pro zvolený kontakt,

Emailová rozesílka
e-mail pro zasílání aktualit, kalendáře akcí apod., e-mail lze kdykoliv odhlásit v patičce e-mailu.

 IV. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů:

  • Správce
  • Zpracovatel: Daniel Kovář, Mlýnské nábřeží 35a, Brno 614 00, IČO: 72416165, www.origine.cz

V. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky za dodržení zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijali příjemci technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

VI. Práva subjektu údajů

Další informace o zpracování osobních údajů na úřadě (GDPR)

Datum: 05.02.2024