Opravy chodníků

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 16. 5. 2016 10:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Opravy chodníků v Týnci nad Sázavou" [PDF 81.58 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 1.6 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 78.7 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 52.14 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy DIOSTAV, s.r.o., se sídlem: Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, IČ: 014 14 551.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 606 334,00 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 407.13 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 606 334 Kč.