Chodník ZK - Brodce

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 27. 8. 2018 do 9 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky "Zbořený Kostelec-Brodce, chodník podél silnice III/1068" [PDF 472.39 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 20.72 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 104.02 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 80.31 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Diostav s.r.o., se sídlem: Vyšehradská 1349/2, 120 00 Praha 2, IČ: 01414551

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 3 274 575,22 Kč.

Cena díla bez DPH dle dodatku č. 1 je 3 357 493,16 Kč

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH 3 357 493,16 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 1.25 MB]

Dodatek č. 1 [PDF 398.47 kB]