Potřebuji vyřídit

 

Bezpečnost

Hasiči

Městská policie

Měření rychlosti

Odchyt zvířat

Bezpečné město

 

 

Finance, dotace, poplatky

Dotace z rozpočtu města

Rozpočet města

Poplatky

Veřejné zakázky

Sociální služby

Senior taxi

Dům s pečovatelskou službou

Sociální poradna

Zápůjčky z fondu rozvoje bydlení

 

   

Matrika

Evidence obyvatel

Vítání občánků

Svatba

Volby

Vidimace a legalizace

Osobní doklady

Městský úřad

Kontakty a činnost jednotlivých odborů

Organizační struktura

Obecně závazné vyhlášky

Povinné informace

Napište nám

Závady a podněty

Zmapujto (hlášení podnětů)

Přestupky

Přerušení elektrického proudu

Přerušení dodávky pitné vody

 

   

Vzdělávání

Základní škola

Mateřská škola

Univerzita třetího věku

Aktivity Zdravého města

Kronika města

Ztráty a nálezy

Ztráty a nálezy

Odchyt psů

Odpady

Poplatky za svoz odpadu

Odpadové hospodářství

Jak správně nakládat s odpadem

Svoz bio odpadu

Technické služby Týnec

   

Vodovody a kanalizace

Přípojka ke kanalizaci

Vodovody a kanalizace Týnec

Propagace

Plakátovací plochy 

Týnecké listy

Munipolis

Týnecké vlnění 

Podnikatelé

Firmy a živnostníci

Nabídka obědů

Ubytování

   

Zdravotnictví

Kontakty na lékaře

Životní prostředí

Kácení dřevin

Hřbitovy

Pohřebnictví

   

Infrastruktura

Silniční správní úřad, místní komunikace

Plán zimní údržby komunikací

 

Podatelna

Evidence psů

CzechPoint

 

Rozvoj města

Strategické dokumenty

Projekty

Městský architekt

Plány a studie

   

Odbor výstavby

Územní plán města Týnec nad Sázavou

Územní plán okolních obcí

Geoportály správců sítí

Formuláře - odbor výstavby

E utility

Stanovisko stavebního úřadu k mobilheimům

Ceník správních poplatků ve stavebním řízení