Rekonstrukce školní tělocvičny a nářaďovny

Rekonstrukce školní tělocvičny a nářaďovny ZŠ Týnec nad Sázavou

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 02.08.2021 do 10:00 hodin na podatelnu městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Rekonstrukce školní tělocvičny a nářaďovny ZŠ Týnec nad Sázavou“ [PDF 709.8 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 18.45 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 618.97 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 399.18 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o. se sídlem Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ 25560191.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 933 776,25 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 1.53 MB]

Dodatek č. 1 [PDF 359.42 kB]

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 933 776,25 Kč.