Modernizace mobiliáře stávající cyklotrasy II

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: v realizaci

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 09.04.2024 do 13:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky „Týnec nad Sázavou - Modernizace mobiliáře stávající cyklotrasy č. 11 Greenways Praha-Vídeň včetně vybudování dobíjecí stanice pro elektrokola a cyklo-servisní stanice II“ [PDF 600.47 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 2.88 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 496.59 kB] 

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 386.22 kB] 

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy BENESOLAR s.r.o. se sídlem Syllabova 57, 257 51 Bystřice IČ: 26753421.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 2 626 217,00 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 2.66 MB]