Kuchyně ŠJ

Veřejná zakázka na projektové práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 14. 6. 2016 9:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Stavební úpravy kuchyně ŠJ Týnec nad Sázavou" [PDF 466.6 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 2.6 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 72.08 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 46.75 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy HOSS a.s. se sídlem: Pavlíkova 466, 256 01 Benešov, IČ: 262 11 726.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 948 636,71 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 391.06 kB]

Dodatek č. 1 [PDF 475.43 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Skutečně uhrazená cena 1 009 316 Kč bez DPH. Změna ceny smluvní a fakturované je dána větším rozsahem prací. Jednotkové ceny byly dodrženy.