Stezka pro cyklisty

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 1.8.2014 do 10:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Týnec nad Sázavou stezka pro cyklisty" [PDF 270.85 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 77.81 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 154.7 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 144.21 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy DIOSTAV, s. r. o., IČO: 01414551

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 5 675 737,89 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 1.27 MB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 6 498 768,32 Kč.

Změna ceny smluvní a fakturované je dána větším rozsahem prací. Jednotkové ceny byly dodrženy.

Dodatek č. 1 [PDF 693.77 kB]