Obnova veřejné zeleně

Veřejná zakázka na provedení služby.

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 17.6.2011 do 9:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky - obnova veřejné zeleně [PDF 1.22 MB]

Výzva k podání nabídky - obnova veřejné zeleně, dodatečné informace [PDF 565.24 kB]

 

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Rozhodnutí o výběru nejvýhodnější nabídky [PDF 835.69 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy ZO ČSOP Vlašim, Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, IČ 18595677.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 4 702 856 Kč

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 4 499 991,50 Kč.

Důvody na straně města Týnec nad Sázavou zapříčinily pozdní zahájení díla. Proto byl uzavřen Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, který prodlužuje dobu realizace, upravuje sazbu DPH s ohledem na zákonnou změnu sazby DPH během trvání smlouvy o dílo a ruší dvouletou následnou péči v hodnotě 136 702 Kč bez DPH (dle požadavku poskytovatele dotace).

Nebyla fakturována následná péče 136 702 Kč bez DPH dle Dodatku č. 1, dále nebyla fakturována položka neočekávané vícepráce 1% 46 046 Kč bez DPH (neočekávané vícepráce se nevyskytly) a dle požadavků na změny v projektu byly vyvolány méněpráce v hodnotě 20 116,50 Kč bez DPH.

Dodatek č. 2 prodlužuje dobu realizace.

Dodatek č. 3 prodlužuje dobu realizace.

Smlouva o dílo a dodatky ke smlouvě [ZIP 7.1 MB]