Brodce - chodník

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 20. 2. 2018 do 10 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Brodce - chodník podél silnice III/1068" [PDF 461.54 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 6.7 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 103.92 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 78.59 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Diostav s.r.o., se sídlem: Vyšehradská 1349/2, 120 00 Praha 2, IČ: 01414551.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 809 704,65 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 406.69 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH 809 704,65 Kč.