Chodník Čakovice podél silnice II/107

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 27.5.2015 do 09:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Čakovice - chodník podél silnice II/107 a přechod pro chodce" [PDF 109.02 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 11.63 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 76.51 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 51.19 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy DIOSTAV, s.r.o., IČO: 01414551

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 2 221 972 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 3.61 MB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Skutečně uhrazená cena 2 207 519 Kč bez DPH. Změna ceny smluvní a fakturované je dána menším rozsahem prací. Jednotkové ceny byly dodrženy.

Dodatek č. 1 [PDF 260.7 kB]