Hřiště Krusičany

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 30.6.2014 do 12:30 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Víceúčelové hřiště 16x34m-Krusičany s protipovodňovým opatřením" [PDF 134.04 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 5.88 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 79.2 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 63.73 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Linhart spol. s r.o., IČ: 47052121

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 1 699 460 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 0.93 MB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 1 699 460 Kč.