Sadovka I. etapa

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 30.9.2014 do 10:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Revitalizace městského sadu Sadovka I. etapa" [PDF 256.28 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 63.63 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 76.12 kB]

Rozhodnutí zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 62.9 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy SARAHS associates s. r. o. IČ: 03273661

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 1 091 621,95 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 1.11 MB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 1 091 621,95 Kč.