Hřiště na Farském kopci

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 20.4.2015 do 09:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky "Víceúčelové hřiště 22x44 m na Farském kopci" [PDF 200.37 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 3.66 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 165.32 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 139.58 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy firmy JM Demicarr, s. r. o., IČO: 63489163

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 1 280 992 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 552.82 kB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 1 280 992 Kč.