Veřejné zakázky

Na profilu zadavatele uveřejňujeme veřejné zakázky v souladu s ust. § 43 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Najdete zde výzvy a podklady pro vyhlášené veřejné zakázky.

Profil zadavatele - NEN