Opatření v lokalitě Hlinka (1. etapa)

Projektová dokumentace na opatření v lokalitě Hlinka (1. etapa)

Veřejná zakázka na službu.

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 26.05.2021 do 10:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Projektová dokumentace na opatření v lokalitě Hlinka (1. etapa)“ [PDF 707.97 kB]  

Výkaz, smlouva a krycí list   [ZIP 72.18 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek  [PDF 602.45 kB] 

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky   [PDF 397.51 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy Vodohospodářský rozvoj a výstavba se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5, IČ: 47116901.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 396 000 Kč.

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 396 000 Kč.

Smlouva o dílo  [PDF 0.92 MB]