Vodovod a kanalizace ul. Benešovská

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 21.04.2017 do 9:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou

Výzva k podání nabídky Týnec nad Sázavou – Rekonstrukce vodovodního řadu C1 a dešťové kanalizace v ulici Benešovská [PDF 136.68 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 14.92 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 97.45 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 80.56 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy BES s.r.o., se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení..

Cena díla bez DPH je 4 060 065,97 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 1.76 MB]

Dílo bylo dokončeno a převzato. Konečná cena díla bez DPH je 4 060 065,97 Kč.