Chodník Podělusy II

Veřejná zakázka na stavební práce.

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 08.06.2020 do 09:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Podělusy - chodník podél silnice III/10513 - 2. etapa“ [PDF 715.69 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 13.02 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek [PDF 599.79 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky [PDF 401.71 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy B E S s.r.o., se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov, IČ: 43792553.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 2.145.840,50 Kč.

Smlouva o dílo [PDF 1.66 MB]

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 2.145.840,50 Kč.