Oprava chodníků v Týnci nad Sázavou

Veřejná zakázka na stavební práce

Stav zakázky: dokončeno

Výzva k podání nabídky

Termín pro podání nabídky: do 21.03.2022 do 12:00 hodin na podatelnu Městského úřadu v Týnci nad Sázavou.

Výzva k podání nabídky „Oprava chodníků v Týnci nad Sázavou“  [PDF 695.04 kB]

Výkaz, smlouva a krycí list [ZIP 2.05 MB]

Nabídky a vyhodnocení zakázky

Zpráva zadavatele o posouzení a hodnocení nabídek  [PDF 598.24 kB]

Oznámení zadavatele o přidělení veřejné zakázky  [PDF 583.09 kB]

Jako nejvýhodnější byla vybrána nabídka firmy PETR ŠACH stavební, s.r.o. se sídlem K Dr. E. Beneše 198, 257 51 Bystřice, IČ 27106942.

Průběh zakázky

Smlouva o dílo byla uzavřena dle výsledků výběrového řízení.

Cena díla bez DPH je 1 995 699,03 Kč.

Dílo bylo dokončeno a předáno. Konečná cena díla bez DPH je 1 995 699,03 Kč.

Smlouva o dílo  [PDF 1.4 MB]